Warning: A non-numeric value encountered in /www/doc/www.dane-spirytova.cz/www/wp-content/themes/Divi3/functions.php on line 5806

Daňové poradenství a účetnictví

Daně

 • fyzické a právnické osoby
 • v řádném a prodlouženém termínu
 • přehledy pro sociální a zdravotní pojištění
 • rozvaha a výkaz zisků a ztrát
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob

Účetnictví

 • zpracování předložených dokladů podle Zákona o účetnictví
 • vedení evidence DPH a přiznání k DPH
 • vedení účetního deníku, hlavní knihy, pokladny, knihy pohledávek a závazků, majetku
 • zpracování účetní závěrky a výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát
 • zpracování Přiznání k dani z příjmů právnických osob
i

Daňová evidence

 • zpracování předložených dokladů v daňové evidenci
 • vedení evidence DPH a Přiznání k DPH
 • vedení knihy závazků, pohledávek, pokladny, majetku
 • zpracování Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně Přehledu pro sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

O mně

Jako daňová poradkyně poskytuji konzultace pro klienty z oblasti všech daní, ekonomiky a účetnictví. Tuto službu nabízím jako individuální konzultace nebo v rámci dlouhodobé spolupráce s klientem.
V současné době mám velmi dobré praktické zkušenosti s vedením účetnictví z oblasti obchodů s elektřinou.
Na základě dohody zastupuji také klienty při jednání s finančními úřady.

Při práci s osobními údaji klienta postupuji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679.

Daňová přiznání – mimořádný termín

Na základě rozhodnutí vlády a GFŘ došlo k  datu 16.3.2020 k některým úpravám povinností pro poplatníky:

Co poplatníci dělat nemusí?

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 18.8. 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti. Ve stejném termínu jsou splatné doplatky daně z příjmů. Přehled pro SZ lze podat do 15.9.2020, Přehled pro ZP do 3.8.2020.

Plošně budou prominuty červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně.

Prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání:  Žádost o prodloužení lhůty nelze aplikovat u DPH. Také byly zrušeny pokuty za pozdní podání Kontrolního hlášení.

Odklad platby zálohy na silniční daň (platby k 15.4. a 15.7.) jsou posunuty až k 15.10.2020

Přímá podpora pro OSVČ – program Pětadvacítka:  od 10.4.2020 lze již zaslat dokument Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu, od 8.5.2020 lze podávat Žádost o bonus na druhé období, nejpozději do 29.6.2020 (veškeré info, dokument, otázky a odpovědi na www.financnisprava.cz)

Přímá podpora pro společníky malých s.r.o.: dne 3.6.2020 byl schválen návrh přímé podpory pro malá s.r.o., bonus ve výši 500 kč na den za období 12.3.-8.6.2020 mohou žádat všichni společníci s.r.o., jsou zde však podmínky – časový, příjmový a rezidenční test. Žádost o příspěvek lze najít  na www.financnisprava.cz

Pro OSVČ byly zrušeny odvody na sociální a zdravotní pojištění na měsíce březen – srpen 2020 viz www.mpsv.cz a www.financnisprava.cz)

Zrušení povinné evidence EET od 27.3. nemusí Do dne ukončení nouzového stavu nejsou poplatníci povinni plnit povinnosti dle zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále také jen „ZoET“), s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.V období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu, nejsou povinni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení.  Byl prodloužen odklad EET pro všechny poplatníky do 31.12.2020, zákon č.263/2020 Sb. od 3.6.2020.více info na www.etrzba.cz

Více informací na www.financnisprava.cz nebo www.mfcr.cz

 

Kontakt

Ing. Hana Špirytová
Rytířova 810/25, 143 00 Praha 4

E-mail: mail@dane-spirytova.cz
Mobil: 603 149 117

IČ: 41285824
Datová schránka: 3eqe8ch

Kontaktní formulář

12 + 7 =

Kancelář