Warning: A non-numeric value encountered in /www/doc/www.dane-spirytova.cz/www/wp-content/themes/Divi3/functions.php on line 5806

Daňové poradenství a účetnictví

Daně

 • fyzické a právnické osoby
 • v řádném a prodlouženém termínu
 • přehledy pro sociální a zdravotní pojištění
 • rozvaha a výkaz zisků a ztrát
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob

Účetnictví

 • zpracování předložených dokladů podle Zákona o účetnictví
 • vedení evidence DPH a přiznání k DPH
 • vedení účetního deníku, hlavní knihy, pokladny, knihy pohledávek a závazků, majetku
 • zpracování účetní závěrky a výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát
 • zpracování Přiznání k dani z příjmů právnických osob
i

Daňová evidence

 • zpracování předložených dokladů v daňové evidenci
 • vedení evidence DPH a Přiznání k DPH
 • vedení knihy závazků, pohledávek, pokladny, majetku
 • zpracování Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně Přehledu pro sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

O mně

Jako daňová poradkyně poskytuji konzultace pro klienty z oblasti všech daní, ekonomiky a účetnictví. Tuto službu nabízím jako individuální konzultace nebo v rámci dlouhodobé spolupráce s klientem.
V současné době mám velmi dobré praktické zkušenosti s vedením účetnictví z oblasti obchodů s elektřinou.
Na základě dohody zastupuji také klienty při jednání s finančními úřady.

Při práci s osobními údaji klienta postupuji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679.

Daňová přiznání – mimořádný termín

Na základě rozhodnutí vlády a GFŘ došlo k  datu 16.3.2020 k některým úpravám povinností pro poplatníky:

Co poplatníci dělat nemusí?

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti. Ve stejném termínu jsou splatné doplatky daně z příjmů.

Plošně budou prominuty červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně.

Prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání:  Žádost o prodloužení lhůty nelze aplikovat u DPH. Také byly zrušeny pokuty za pozdní podání Kontrolního hlášení.

Odklad platby zálohy na silniční daň (platby k 15.4. a 15.7.) jsou posunuty až k 15.10.2020

Přímá podpora pro OSVČ – program Pětadvacítka:  od 10.4.2020 lze již zaslat dokument Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu, od 8.5.2020 lze podávat Žádost o bonus na druhé období, nejpozději do 29.6.2020 (veškeré info, dokument, otázky a odpovědi na www.financnisprava.cz)

Přímá podpora pro společníky malých s.r.o.: byl schválen návrh přímé podpory pro malá s.r.o., bonus ve výši 500 kč na den za období 12.3.-8.6.2020 mohou žádat všichni společníci s.r.o., jsou zde však podmínky – časový, příjmový a rezidenční test. Žádost bude připravena od 18.5.2020 na www.financnisprava.cz

Pro OSVČ byly zrušeny odvody na sociální a zdravotní pojištění na měsíce březen – srpen 2020 viz www.mpsv.cz a www.financnisprava.cz)

Zrušení povinné evidence EET od 27.3. nemusí Do dne ukončení nouzového stavu nejsou poplatníci povinni plnit povinnosti dle zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále také jen „ZoET“), s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.V období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu, nejsou povinni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení. více info na www.etrzba.cz

Více informací na www.financnisprava.cz nebo www.mfcr.cz

 

Kontakt

Ing. Hana Špirytová
Rytířova 810/25, 143 00 Praha 4

E-mail: mail@dane-spirytova.cz
Mobil: 603 149 117

IČ: 41285824
Datová schránka: 3eqe8ch

Kontaktní formulář

11 + 10 =

Kancelář